Veerkracht voor uw Onderneming
 
Badge_DRIJFVEREN.jpg

Meer over de Drijfveren analyse

De Drijfveren analyse:

Inzicht in gedrag vertelt veel over wat mensen doen. Als mensen inzicht krijgen in hun drijfveren helpt ze dat om te begrijpen waarom ze de dingen doen die ze doen.
Drijfveren geven weer wat men werkelijk interesseert en wat aanzet tot het nemen van actie(=gedrag).
Een drijfveer zegt iets over wat iemand wil bereiken, wat iemand beweegt en ook wat de mogelijkheden hierin voor deze persoon zijn.

De drijfveren analyse is gebaseerd op de theorie van de Dr Eduard Spranger en Gordon Allport.

Het rapport meet zeven dimensies van drijfveren, dit zijn:
-Esthetische: het streven naar balans en harmonie.
-Zakelijke: het streven naar praktische resultaten en opbrengsten.
-Individualistische: het streven naar onafhankelijkheid en uniciteit.
-Politieke: het streven naar invloed en verantwoordelijkheden.
-Sociale: het streven om anderen te helpen.
-Ideële: het streven naar orde, regelmaat en structuur.
-Intellectuele: het streven naar begrijpen vanuit kennis.

 

 

Drijfveren uitgelegd

Welke drijfveren worden bekeken?

Esthetische drijfveer
Esthetisch gedreven mensen streven naar balans, harmonie en het vinden van een vorm of schoonheid. Iemand met deze drijfveer wil zich graag ontplooien en ervaart gebeurtenissen intens.
Ook milieu-aspecten of "groene" initiatieven horen bij deze drijfveer.

Zakelijke drijfveer
Zakelijk gedreven mensen zijn vaak op zoek naar financiële zekerheid of financiële onafhankelijkheid. Het gaat om praktische mensen die vaak de nadruk op concrete, meetbare en praktische resultaten leggen. Ze beoordelen concepten, ideeën en voorwerpen vooral op basis van hun praktisch nut.

Individualistische drijfveer
Individualistisch gedreven mensen hechten sterk aan een eigen unieke identiteit en aan vrijheid. Ze worden graag door anderen als onafhankelijk gezien en willen zich onderscheiden van anderen. Ze willen graag veel tijd en ruimte krijgen om zich vrij te kunnen uiten en hun werk naar eigen inzicht te kunnen invullen.

Politieke drijfveer
Politiek gedreven mensen streven ernaar om controle en invloed uit te kunnen oefenen op hun eigen lot en dat van anderen. Mensen met een hoge score op deze drijfveer zijn competitief ingesteld en geven graag leiding aan andere mensen.

Sociale drijfveer
De sociale drijfveer kenmerkt zich door de behoefte om anderen onvoorwaardelijk te willen helpen en ondersteunen. Zij zijn zeer meelevend met anderen en willen de wereld graag helpen verbeteren.

De Ideële drijfveer
Ideël gedreven mensen streven ernaar om hun leven te leiden volgens bepaalde principes, richtlijnen of systemen, waarbij ze een duidelijke voorkeur geven aan orde, routine en structuur.

Intellectuele drijfveer
De intellecuele drijfveer kenmerkt zich door de behoefte om zoveel mogelijk kennis op te doen. Iemand met deze drijfveer wil graag leren, dingen ontdekken en kunnen verklaren.
Rationeel denken, redeneren en problemen oplossen zijn belangrijk bij deze drijfveer.